HUISREGELS

HUISREGELS PROGYM

ProGym wil een omgeving creëren waar alle leden veilig en met veel plezier kunnen sporten,
daarom vragen wij de leden om zich aan de huisregels te houden voor de veiligheid van de medewerkers en vooral andere leden. Een lid kan op de huisregels worden geattendeerd. Indien u vragen heeft kunt u zich melden bij de balie van de ProGym.

– Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.
Schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubberzool. Straatschoeisel of buiten gedragen sportschoenen zijn niet toegestaan in de sportruimte.

– Het dragen van gepaste sportkleding is verplicht.
Het dragen van sportkleding is verplicht. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. In de trainingsruimte dient men binnenschoenen en schone, correcte sportkleding te dragen. Voor heren zijn shirts met korte of lange mouw en/of nette haltershirts verplicht.

Het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan. Ook het dragen van kleding met daarop reclame van concurrerende bedrijven/instanties is niet toegestaan.

– Petjes zijn niet toegestaan.

– Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat schoon voor je medesporters.
De sporter dient ieder toestel schoon en droog achter te laten voor de volgende persoon. Gewichten en andere trainingsattributen dienen na gebruik rustig te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plek.

– Men dient de andere leden altijd met respect te behandelen en niet lastig te vallen.

– Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimtes.

– Roken, alcohol en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen in de fitnessclub is verboden.

– Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan.
Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

– Het is niet toegestaan om magnesiumpoeder of vloeibare magnesium te gebruiken in de fitnessruimte.

– Het gebruik van mobiele apparaten, bellen in de fitnessruimte en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.

– Laat de gewichten niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten, beperk het geluidsniveau van je muziek.

– Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club.

– Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club.

– Houd apparaten beschikbaar voor anderen als je deze niet actief gebruikt.

– Het is verplicht je toegangstag bij je te hebben wanneer je de club betreedt.

– ProGym heeft het recht om de toegang van leden tot de club te weigeren indien, naar oordeel van ProGym, toelating tot de club schadelijk kan zijn voor de club, de leden en/of de medewerkers.

– Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet toegestaan in de fitnessclub.

– Kinderen van 14 tot 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassen meetrainend lid trainen
Of een van de ouders / voogd een akkoord verklaring invult dat het kind alleen mag sporten zonder toezicht.

– De aanwijzingen van het personeel van ProGym dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd.
ProGym is bevoegd om, als zij daar redelijke gronden voor heeft, de toegang van mensen te ontzeggen tot de club en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden.

– Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert.
Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn.

– Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen.

– Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc. zijn niet toegestaan in de sportruimten.
Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en jouw eigendommen op te bergen in de daarvoor bestemde gratis lockers. Je dient alle kleding en/of waardevolle spullen zelf in een vrije locker op te bergen, deze op slot te doen en voor het verlaten van de sportschool weer te ontruimen. Lockers die langer dan 24 uur bezet worden gehouden, worden door een medewerker van ProGym geopend, waarna de spullen worden verwijderd. Voor ontstane schade, het verlies van het slot en/of spullen is ProGym op geen enkele wijze verantwoordelijk.

Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal verwijzen we naar de geldende algemene voorwaarden van ProGym.

– Verkoop- en/of promotieactiviteiten of het geven van personal training diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ProGym.

– Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende woningen.
Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden. Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

– ProGym is te allen tijde niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Ook zullen wij na constatering van het moedwillig schade toebrengen bij ProGym of bij diefstal direct aangifte doen bij de politie.

– ProGym behoudt zich het recht om de huisregels te wijzigen.